Op zoek naar een bestuursrecht advocaat?

Bestuursrecht heeft alles te maken met de relatie tussen de burger en overheid. Hierbij kunt u denken aan vergunningen en subsidies aanvragen. Ook kunt u het oneens zijn met een bestemmingsplan of opgelegde dwangsommen. Neem contact op met Advocatenkantoor Kouvarnta voor een bestuursrecht advocaat. Wij ondersteunen en adviseren u over de mogelijkheden en wat u het beste kunt doen.

Omgevingsvergunning

Als u een vergunning aanvraagt om te bouwen, een omgevingsvergunning, is er een aantal zaken waar u tegenaan kunt lopen. Zo kunnen omwonenden bezwaar aantekenen of kan uw aanvraag worden geweigerd. Ook kunt u zelf degene zijn die het niet eens is met een omgevingsvergunning die afgegeven of aangevraagd is. Schakel ons in en kom in contact met een bestuursrecht advocaat die u advies kan geven.

Oneens met een bestemmingsplan

Heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld, maar heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u daartegen beroep doen. U moet dan wel tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan zienswijzen hebben ingediend. Een zienswijze is een reactie op een besluit van een overheidsinstantie. Neem contact op met onze bestuursrecht advocaat voor meer informatie en ondersteuning.

Dwangsom of boete

Als een bestuursorgaan, zoals een gemeente, een overtreding heeft vastgesteld, kan dit een dwangsom opleggen. Een voorbeeld van zo’n overtreding is het illegaal verhuren van een woning aan toeristen. De dwangsom heeft dan als doel dat de overtreding stopt. Een bestuursorgaan kan ook een bestuurlijke boete opleggen als sanctie voor de overtreder. Als u het niet eens bent met een dwangsom of bestuurlijke boete, kunt u onze bestuursrecht advocaat raadplegen.

Schade door handelen overheid

Lijdt u schade als gevolg van een besluit van de overheid? Dan kan de overheid hiervoor in veel gevallen aansprakelijk worden gesteld. Als u nadeel ondervindt van een rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad, helpen wij u om bezwaar of beroep aan te tekenen. Samen met u bespreken we wat de beste aanpak is.

Schakel Advocatenkantoor Kouvarnta in

Wilt u een aanvraag doen bij een overheidsinstantie, tegen een besluit bezwaar maken of in beroep gaan? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Kouvarnta. Wij ondersteunen en adviseren u graag bij juridische problemen op het gebied van bestuursrecht.

NEEM CONTACT MET ONS OP

CONTACT OPNEMEN