Juridische hulp nodig bij sociaal zekerheidsrecht?

Bijna iedereen komt wel eens in aanraking met sociale zekerheid. Sociaal zekerheidsrecht omvat namelijk zaken als uitkeringen en pensioenregelingen. Wilt u meer informatie of advies over sociaal zekerheidsrecht? Raadpleeg dan Advocatenkantoor Kouvarnta. Wij helpen u graag.

Wat is sociaal zekerheidsrecht?

In Nederland bestaat een heel stelsel van regels en wetten op het gebied van sociale zekerheid. Dit houdt in dat u verzekerd bent van een tijdelijke of langdurige voorziening van inkomen of verzorging. Het sociaal zekerheidsrecht regelt alle rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast bestaan er allerlei sociale voorzieningen waar u recht op kunt hebben.

Regelingen van het sociaal zekerheidsrecht

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen verschillende regelingen. De sociale voorzieningen staan onder andere vastgesteld in de volgende wetten:

  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), tegenwoordig de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG)
  • Toeslagenwet (TW)

Onder volksverzekeringswetgeving vallen onder andere:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA etc.)
  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)

Wanneer heeft u een advocaat sociaal zekerheidsrecht nodig?

Als u te maken krijgt met het niet toekennen, intrekken of terugvorderen van een uitkering of voorziening en u bent het hier niet mee eens, kunt u een advocaat raadplegen. Ook het korten van een uitkering of het opleggen van een boete kunnen redenen zijn voor juridische hulp. U kunt tegen een beslissing van het UWV of de sociale dienst van de gemeente in bezwaar gaan. De wetten rondom sociale zekerheid zitten ingewikkeld in elkaar, waardoor het helpt om rechtsbijstand te zoeken. Neem contact op met Advocatenkantoor Kouvarnta voor advies en hulp bij de verschillende procedures.

Pro Deo-advocaat nodig?

Heeft u een juridisch probleem op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, maar kunt u geen advocaat betalen? Ook dan heeft u recht op rechtsbijstand. Wij kunnen gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen. Dit houdt in dat u alleen een eigen bijdrage betaalt en de overheid de rest bijlegt. In sommige gevallen betaalt de overheid het complete bedrag.

Schakel Advocatenkantoor Kouvarnta in

De regelgevingen rondom sociale zekerheid zijn vaak heel ingewikkeld. Kunt u juridische hulp gebruiken bij bezwaar maken of wilt u meer informatie over de wetten en procedures? Advocatenkantoor Kouvarnta begeleidt u stap voor stap bij conflicten op het gebied van sociaal zekerheidsrecht.

HEEFT U HULP NODIG BIJ KWESTIES RONDOM SOCIALE ZEKERHEID?